Waar begin je eigenlijk aan. Over concerten en opera’s, zeg maar muzikale belevenissen, is in de media al zo overstelpend veel gezegd, geschreven, ten gehore gebracht en in beeld getoond, dat er weinig mee aan is toe te voegen, hooguit mijn eigen ervaringen bij een concertbezoek. Dat probeer ik dan ook te doen…