Familiestamboom – Mijn grootouders Hulshof

Hoewel ik me nooit erg verdiept heb in een familie-stamboom is de interesse daarin de laatste jaren toch wat toegenomen. Vooral dank zij de inspanningen van Jaap Niemeijer, die heel veel tijd en zorg heeft besteed aan het ontrafelen van de bloedlijnen van de familie Hulshof, is het nu mogelijk om via enkele links met zijn website onze familie in beeld te brengen. Zijn website www.noordelingen.nl staat vol met kwartierstaten, maar ik beperk
met tot mijn directie familie en daarvoor begin ik bij mijn grootouders Hulshof.
Opa Jakob HulshofReden: ik ben naar mijn grootvader vernoemd. Zelfs de voornaam klopt. Dat kwam zo.
Toen mijn vader aangifte deed van mijn geboorte vroeg de ambtenaar hem hoe mijn naam moest worden geschreven, met een c of met een k. Pa antwoordde toen dat hem dat niets uitmaakte als de naam maar Oma Willemina Hulshof-Kort (439 x 600)Jacob was. Waarschijnlijk heeft de ambtenaar toen voor de k gekozen en zodoende staat op rijbewijs en in paspoort mijn doopnaam “Jakob”. Zelf heb ik in mijn lagere schooltijd nooit anders geweten of mijn naam werd met een c geschreven.
Nu nog even de links:
Nakomelingen van Jakob Hulshof (1883-1964)
Kwartierstaat van Willemina Kort (1886-1976)