Schoonebeker Volkslied

Schoonebeker Volkslied
(Wijze Limburgs volkslied: “waar in ’t bronsgroen eikenhout”)

Aan de grens van Drentheland 
En de Duitse staat,
Waar de hofstee ’n in de rij
Liggen langs de straat;
Waar het Schoonebeker Diep
Stroomt door weideland;
Daar is ons Schoonebeek ) 2x
Dierbaar Vaderland.          )

Waar de witte boekweitbloem
Naast de dophei bloeit,
Waar de russchen in de sloot
Naast het bentgras groeit,
Waar het veen tot turf verwerkt
0, zo heerlijk brandt,
Daar is ons Schoonebeek ) 2x
Dierbaar Vaderland.          )

Waar een Christenvolk nog leeft
Trouw aan Staat en Kerk,
Niet naar revolutie streeft
Vreedzaam is bij ‘t werk,
Waar geloof en godsdienstzin
Houden d’ overhand
Daar is ons Schoonebeek ) 2x
Dierbaar Vaderland.         )