En dan nog wat…

Leegte…
Als je van iemand houdt
en je bent van die iemand gescheiden
kan niets de leegte vullen
je moet dat niet proberen
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden
dat klinkt erg hard
maar het is ook een grote troost
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft
blijf je daardoor met elkaar verbonden
                                        Dietrich Bonhoeffer

Altijd daar…
Zij, die ik  liefhad, is niet weg.
Ze loopt naast me, dag aan dag.
Ongezien en ongehoord, maar altijd daar.

Gelijk…
Alle gelovigen hebben gelijk,
maar sommige gelovigen hebben meer gelijk dan andere.
(Naar: Georg Orwell – Boerderij der Dieren)

Gaan…
Ik hoor de vogels zingen.
En als ik zal gaan,
dan nog zullen de vogels zingen…
(Naar: De definitieve reis – Juan Ramón Jiménez)

Svetlana Alexijevitsj,
schrijfster van het boek “Het einde van de rode mens, leven op de puinhopen van de Sovjet-Unie” begint een hoofdstuk met de titel:
“Over de tijd waarin iedereen die een ander doodt, denkt dat hij God dient”. 
Deze gedachte kom je nog steeds tegen.

Trouw…
Naast mijn lijfblad “Donald Duck” blijf ik de columns van Ephimenco in Trouw trouw lezen.

Wakker…
’s Ochtends vroeg:
“Opa?”
“Ja?”
Ben je al wakker?”
“…hhhmmm, nee.”
“Ikke wel.”

Wilmink…
Bij Wilmink heb ik nagelezen,
hoe een gedicht zou moeten wezen.
“Ach,” schreef hij: “’t maakt niet veel uit,
mits er maar iets rijmt op fruit.”